CD PROJEKT RED

Tworzymy erpegi, które zachwycają graczy na całym świecie.

Hotfix 1.12

Hotfix 1.12 jest już dostępny na PC.

Ta aktualizacja naprawia podatności kodu, które mogły być wykorzystane do zdalnej egzekucji kodu (w tym poprzez zapisy gry):

  • Poprawiono błąd związany z przepełnieniem buforu.
  • Usunięto/zastąpiono pliki DLL bez ALSR-u.

Zobacz również