CD PROJEKT RED

Tworzymy erpegi, które zachwycają graczy na całym świecie.

Aplikacja nie została właściwie uruchomiona (0xc000007b)

Przy próbie uruchomienia gry pojawia się komunikat:

„Launcher.exe – Błąd aplikacji aplikacja nie została właściwie uruchomiona (0xc000007b). Kliknij przycisk OK, aby zakończyć aplikację.”

Problem związany jest z uszkodzeniem lub brakiem niektórych składników pakietów Microsoft Visual C++. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji sugerowane jest odinstalowanie wszystkich wersji pakietu (Visual C++ 2005, Visual C++ 2008, Visual C++ 2010), a następnie ich ponowna instalacja. Odpowiednie pliki, potrzebne do instalacji tych programów, można pobrać z podanych poniżej stron.

W przypadku posiadania systemu Windows 32-bit, prosimy instalować tylko wersje 32-bitowe. W przypadku systemów 64-bitowych – zarówno wersje 32 jak i 64 bitowe.

Wersje 32-bit

Wersje 64-bit

Zobacz również