CD PROJEKT RED

Tworzymy erpegi, które zachwycają graczy na całym świecie.

Windows 10 – nie można zapisać gry

Jeśli korzystasz z Windows 10 i gra nie tworzy zapisów gry, spróbuj uruchomić witcher3.exe jako administrator.

W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na witcher3.exe > Właściwości > Zgodność > Ustawienia > zaznaczyć „Uruchom ten program jako administrator” > Zastosuj > OK.

 

Zależnie od platformy, plik witcher3.exe można znaleźć w poniższych lokalizacjach.

GOG.com:  (…)\GOG Games\The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\

Steam: (…)\Steam\steamapps\common\The Witcher 3\bin\x64\

Origin: (…)\Origin Games\The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\